Escola de competició

L’escola de competició del nostre Club, any rere any, està millorant per aconseguir que tots aquells socis joves que vulguin fer del tenis el seu esport principal, i a més a més, competir en tot tipus de campionats estatals, comarcals o nacionals, ho puguin fer, fins assolir un nivell més que respectable. Tenim en compte el seu nivell, i les seves possibilitats tenístiques. Procurem que puguin disposar d’un ampli ventall d’ horaris per permetre la seva millora tècnica, tàctica i de resultats. Per formar part d’aquest grup cal superar una prova de selecció.

Horaris

Competició

És a criteri de la direcció técnica la selecció dels jugadors.

Dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 i

divendres de 17:45 a 20:15

Entrenaments extres: dissabte 9:30

Benjamí Pont

Dimarts i dijous de 17:45 a 19:00

Dissabtes de 11:00 a 12:30

Competició Cadet-Júnior

De dilluns a dijous de 19:30 a 21:45

De dilluns a divendres de 16:15 a 18:40

Preus

Socis

Competició

1.280€

Benjamí pont

842€

Competició cadet

1.280€

Plus 1 dia d’entrenament

245€

1er pagament del 40% 1 d’octubre 2016
2on pagament del 30% 1 de gener 2017
3er pagament del 30% 1 d’abril 2017

2on germà 5% de descompte i a partir del 3er, un 10%.

En cas de baixa per força major es necessari presentar un justificant i es penalitzarà amb un 10% de l’import.

El preu inclou la llicència.

L’equipació oficial del club és obligatòria per a tots els alumnes, excepte el grup de mini tennis i dissabtes (opcional).

Inclou dessuadora, pantaló curt/faldilla i samarreta, té un cost de 85 € i es facturarà l’1 d’octubre de 2016.