Escola d’adults

Definició

Diferents programes que combinen l’aprenentatge i millora dels cops bàsics, amb la pràctica d’una activitat de condicionament físic.

Edat

A partir de 18 anys.

Estructura

4 alumnes màxim per professor

Objectius

Àmbit motor

Coneixement del nostre cos, lateralitat i equilibri estàtic i dinàmic
Desenvolupament de l´estructuració espai-temps
Desenvolupament de la coordinació general i especifica pel tenis
Millora de la condició física

Àmbit cognitiu

Coneixement del cops bàsics en el tenis: dreta, revés, volees, remat i servei

Àmbit socio-afectiu / psicologic

Potenciar la relació de grup i ampliar les pròpies relacions

Horaris

De dilluns a dijous de 20.15 a 21.45 (un dia a la setmana a triar)

Entre tots aquests dies cada soci en pot escollir un per venir a les classes.

Durada del curs

Del dilluns dia 12 de setembre al 21 juny de 2017.

 

Preus

Grups de 3/4 jugadors

1er trimestre (15 classes)

228€

2n trimestre (13 classes)

198€

3r trimestre (10 classes)

152€

En cas de baixa per força major es necessari presentar un justificant i es penalitzarà amb un 10% de l’import.