Escola de competició

L’escola de competició del nostre Club, any rere any, està millorant per aconseguir que tots aquells socis joves que vulguin fer del pàdel el seu esport principal, i a més a més, competir en tot tipus de campionats estatals, comarcals o nacionals, ho puguin fer, fins assolir un nivell més que respectable. Tenim en compte el seu nivell, i les seves possibilitats. Procurem que puguin disposar d’un ampli ventall d’ horaris per permetre la seva millora tècnica, tàctica i de resultats. Per formar part d’aquest grup cal passar una prova de selecció.

Horaris

És a criteri de la direcció técnica la selecció dels jugadors

Divendres de 19.30 a 21.00

Aquesta opció inclou 30 minuts de preparació física

Preus

(exclusiu per a socis)

1 dia 715€

1er pagament del 40% 1 d’octubre 2017, 2n pagament del 30% 1 de gener 2018, 3er pagament del 30% 1 d’abril 2018.

2n germà 5% de descompte i a partir del 3er un 10%.

En cas de baixa per força major és necessari presentar un justificant i es penalitzarà amb un 10% de l’import.

Inscripcions

Inscripcions socis Club

a partir del 10 de juliol

Inscripcions no socis (alumnes 2016-2017)

a partir del 17 de juliol

Inscripcions no socis (alumnes nous)

a partir del 24 de juliol