Escola de competició

L’escola de competició del nostre Club, any rere any, està millorant per aconseguir que tots aquells socis joves que vulguin fer del pàdel el seu esport principal, i a més a més, competir en tot tipus de campionats estatals, comarcals o nacionals, ho puguin fer, fins assolir un nivell més que respectable. Tenim en compte el seu nivell, i les seves possibilitats. Procurem que puguin disposar d’un ampli ventall d’ horaris per permetre la seva millora tècnica, tàctica i de resultats. Per formar part d’aquest grup cal passar una prova de selecció.

Horaris

És a criteri de la direcció técnica la selecció dels jugadors

De dilluns a divendres de 17.00 a 19.00

Entrenaments 2 o 3 dies a la setmana

Preus

Socis

2 dies 1.108€
3 dies 1.485€

1er pagament del 40% 1 d’octubre 2016
2ón pagament del 30% 1 de gener 2017
3er pagament del 30% 1 d’abril 2017

2ón germà 5% de descompte i a partir del 3er un 10%.

En cas de baixa per força major es necessari presentar un justificant i es penalitzarà amb un 10% de l’import.

No Socis

2 dies 1.730€
3 dies 2.324€

Pagament al comptat en el moment de formalitzar la inscripció.
El preu inclou la llicencia per a tots els grups.

En cas de Baixa no es retornaran els diners.

L’equipació oficial del club és obligatòria per a tots els alumnes, excepte el grup de mini tennis i dissabtes (opcional).
Inclou dessuadora, pantaló curt/faldilla i samarreta, té uncost de 85 € i es facturarà l’1 d’octubre de 2016