Informació General

Ja són aquí l’estiu i les vacances escolars dels nens, un bon moment perquè els petits i joves practiquin esport, gaudeixin de l’aire lliure i comparteixin els dies amb els seus amics.

Tot això és el que els ofereixen les nostres Estades d’Estiu. Per una banda, són una gran ajuda pels pares per poder compaginar la feina amb el temps lliure dels fills. Aquests programes d’estiu ofereixen diversió pels nens, però també moltes coses més. Les activitats que organitzem són una gran font d’aprenentatge pels més petits, que a més de practicar molts esports, també podran aprendre altres coses molt importants, com per exemple la cooperació entre iguals, l’empatia i la responsabilitat, guanyar independència i, poc a poc, valer-se per si mateixos i socialitzar amb altres nens.

Realment creiem que el Campus d’estiu és una molt bona oportunitat pels més petits d’aprendre, créixer i divertir-se!

Ja tenim tota la informació perquè feu les inscripcions d’estiu. Recordeu:

SPORT SUMMER KIDS
L’esport és l’eix de totes les activitats que es duen a terme: piscina, tenis, pàdel, multiesports, manualitats… A més, l’anglès serà la llengua vehicular. Els monitors els parlaran en anglès des del primer dia per interioritzar la gramàtica elemental i millorar la capacitat de comunicació, pronunciació i comprensió oral.

INTENSIUS TENIS
Campus específic per millorar el tenis de tots els alumnes. 2 hores de tenis al matí, barrejat amb una activitat de piscina i una altra d’esport. Grups reduïts de màxim 8 nens per pista.

INTENSIUS PADEL
Campus centrat en l’ensenyament de pàdel en grup reduïts de màxim 5 alumnes per pista. La tàctica i la tècnica pròpies d’aquest esport es barregen amb activitats en equips a dins de les pistes. També es combina amb una activitat de piscina i una altra d’esports.

INTENSIUS NATACIÓ
Campus centrat en el descobriment o la millora del nivell de natació des de nadons fins als 11 anys.